स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि योग्यता