गाउँपालिका र नगरपालिका कायम गर्ने विवरण

गाउँपालिका र नगरपालिका कायम गर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।