गाउँपालिका र नगरपालिकाका अधिकारहरू के के छन् त? [भोजपुरी भाषामा भ्वाइस अोभरसहित]